Dịch vụ kế toán

Tư vấn ACC là một trong những dịch vụ được quan tâm và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Để hành nghề dịch vụ kế toán, Tư vấn ACC đã xây dựng bộ quy chuẩn cho toàn bộ nhân viên khi tham gia tư vấn cho khách hàng. Đến với Tư vấn ACC khách hàng hoàn toàn tiên tâm về chất lượng dịch vu, phong cách làm việc chuyên nghiệp và tính bảo mật cao. Chi tiết các công việc được triển khai tại khách hàng :

  • Tư vấn và thiết lập hệ thống kế toán, quy trình kiểm soát tại Doanh nghiệp;
  • Hạch toán, cập nhật sổ sách kế toán theo quy định;
  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán;
  • Tư vấn phân loại, sắp xếp chứng từ và đóng chứng từ một cách khoa học;
  • Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý và năm theo quy định hiện hành;
  • In sổ sách kế toán theo quy định;
  • Lập Báo cáo tài chính, thực hiện quyết toán thuế năm;
  • Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty;
  • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho quý Công ty trong phạm vi công việc đã thực hiện;
  • Gỡ rối sổ sách, lập lại Báo cáo tài chính cho nhiều năm theo nhu cầu đặc biệt của Công ty.

Tư vấn ACC cam kết về chất lương, phong cách làm việc chuyên nghiệp và giá phí hợp lý nhất cho khách hàng.