THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Tư vấn miễn phí trước khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện.

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức, hoạt động và điều hành;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm pháp lý của trưởng văn phòng đại diện;

– Tư vấn trình tự, thủ tục, thời gian, chi phí thành lập văn phòng đại diện;

– Tư vấn nghĩa vụ thuế, lao động, bảo hiểm và báo cáo thuế cho doanh nghiệp.

2. Thực hiện các công việc theo ủy quyền:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Hợp Luật sẽ tiến hành các hoạt động theo ủy quyền sau:

– Soạn hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện;

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại sở kế hoạch đầu tư;

– Gửi thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu khác tỉnh);

– Đăng ký mẫu dấu;

– Theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và giao kết quả cho khách hàng;

– Đăng bố cáo;

– Báo cáo lao động, đăng ký bảo hiểm cho lao động mới.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Chi nhánh của Công ty:

– Tư vấn lựa chọn chế độ hạch toán kế toán phụ thuộc hay độc lập;

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và điều hành;

– Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;

– Tư vấn nghĩa vụ thuế, lao động, bảo hiểm và báo cáo của chi nhánh.

2. Thực hiện các công việc theo ủy quyền:

– Soạn hồ sơ thành lập chi nhánh;

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thành lập chi nhánh;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

​- Đăng ký khai và nộp thuế điện tử cho chi nhánh;

– Nộp thông báo thành lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính (trường hợp chi nhánh khác tỉnh);

– Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh;

– Nhận kết quả thông báo mẫu dấu ;

– Đăng ký thuế ban đầu cho chi nhánh;

– Đặt in hóa đơn và làm thông báo phát hành hóa đơn.


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACC THÁI BÌNH DƯƠNG   
Add: 28/91 ĐS 18, KP.1, P.BHH, Q.Bình Tân,Tp.HCM
Tel: 08.54440267, Fax: 08.54440268
Hotline: 0946.10.19.10 and 0903.178.076