CÔNG TY TNHH

1. Tư vấn miễn phí trước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Tư vấn đặt tên doanh nghiệp;

– Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức phù hợp với ý tưởng kinh doanh của khách hàng;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của các thành viên sáng lập, các chức danh quản lý trong công ty;

– Tư vấn tỷ lệ vốn góp, phương thức và thời hạn góp vốn, tăng vốn, rút vốn; phân chia lợi nhuận;

– Tư vấn nghĩa vụ thuế, lao động, bảo hiểm và chế độ báo cáo của doanh nghiệp.

2. Thực hiện công việc theo ủy quyền

Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ, Tư vấn ACC tiến hành các công việc sau:

– Soạn toàn bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

– Thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư;

– Thực hiện đăng ký con dấu;

– Thực hiện đăng ký thuế ban đầu;

– Thực hiện đăng bố cáo thành lập mới trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

– Đặt in hóa đơn và làm thông báo phát hành hóa đơn;

– Thực hiện các thủ tục lao động, bảo hiểm ban đầu;

– Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Tư vấn miễn phí trước thành lập

–   Tư vấn đặt tên công ty;

–   Tư vấn xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức công ty cổ phần phù hợp với ý tưởng của khách hàng;

– Tư vấn tỉ lệ góp vốn, phân phối lợi nhuận và cách thức thực hiện;

– Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của các cổ đông sáng lập, các chức danh khác trong công ty cổ phần;

– Tư vấn về nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

2. Thực hiện các công việc theo ủy quyền:

– Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần;

– Thực hiện đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư;

– Thực hiện đăng ký con dấu;

– Thực hiện đăng ký thuế ban đầu, bảo hiểm, lao động;

– Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ACC THÁI BÌNH DƯƠNG   
Địa chỉ: Số 28/91, Đường số 18, Khu phố. 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 08.54440267, Fax: 08.54440268
Hotline: 0946.10.19.10 – 0903.178.076
Email :thaibinhduong@tuvanacc.vn, ketoan@tuvanacc.vn
Website :tuvanacc.vn